fbpx

Медицина на новото време /Видео/

Медицина на новото време

Медицина на новото време е лечение, в чиято основа стои любовта

Зала Хармония, Януари 2018 год.