Услуги и цени

Нежност, но и прецизност- към това се стремим във всяко едно лечение

ИмеЦена
Избелване в домашни условия с професионална
избелваща система
350,00лв.
Ендодонтско избелване на зъб30,00лв.
Циментиране на корона с постоянен цимент50,00лв.
Циментиране на корона с временен цимент30,00лв.
Дълбоко почистване на 1 зъб с ултразвук и airflow40,00лв.
Почистване на зъбен камък с ултра звук и Air Flow120,00лв.
Дълбоко почистване на зъбен камък с ултра звук и Air
Flow
200,00лв.
Почистване на плака с AirFlow60,00лв.
Екстракция на постоянен зъб120,00лв.
Екстракция на подвижен постоянен зъб60,00лв.
Екстракция на неподвижен млечен зъб60,00лв.
Екстракция на подвижен млечен зъб30,00лв.
Екстракция на фрактуриран фрагмент от зъб60,00лв.
Хемисекция с екстракция на корен150,00лв.
Глас-йономерна капсула50,00лв.
Временна коронка с Luxatemp Star80,00лв.
Отпечатък за ситуационен модел50,00лв.
Препариране, отпечатък и поставяне на фасета/инлей/
овърлей от литиев дисиликат
750,00лв.
Временна коронка, изработена в зъботехническа
лаборатория
150,00лв.
Препариране,отпечатък и поставяне на корона от
металокерамика на фронтален зъб
300,00лв.
Препариране, отпечатък и поставяне на фасета/инлей/
овърлей от фотополимер
400,00 лв.
Препариране,отпечатък и поставяне на корона от
литиев дисиликат
700,00 лв.
Препариране,отпечатък и поставяне на корона от
цирконий
750,00 лв.
Препариране,отпечатък и поставяне на корона от
металокерамика на дистален зъб
250,00 лв.
Временна корона50,00 лв.
Обтурация на цяла предна повърхност на фронтален
зъб
200,00 лв.
Изграждаща обтурация на зъб80,00 лв.
Временна обтурация10,00 лв.
Обтурация на зъб с повече от три повърхности с
фотополимер
180,00 лв.
Обтурация на зъб с една повърхност с фотополимер110,00 лв.
Обтурация на зъб с две повърхности с фотополимер130,00 лв.
Обтурация на зъб с три повърхности с фотополимер150,00 лв.
Обтурация на млечен зъб50,00 лв.
Силанизация на постоянен зъб80,00 лв.
Контролен преглед20,00 лв.
Премахване на коронка от цирконий50,00 лв.
Частична протеза Termosence800,00 лв.
Премахване на щифт50,00 лв.
Премахване на коронка от метал30,00 лв.
Вторично ендодонтско лечение на един канал160,00 лв.
Изграждане на зъб с фиброщифт в 2 канала250,00 лв.
Изграждане на зъб с фибро щифт180,00 лв.
Първично енодонтско лечение на един канал100,00 лв.
Тотална протеза Termosence850,00 лв.
Лечение на пулпит/периодонтит на млечен зъб с MTA100,00 лв.
Лечение на начален пулпит на млечен зъб с калций50,00 лв.
Лечение на пулпит/периодонтит с обтурация на
млечен зъб с Биодентин
170,00 лв.
Биологично лечение на засегнат нерв с Биодентин170,00 лв.
Лечение на периодонтит на постоянен зъб с MTA50,00 лв.
Първичен преглед и изготвяне на план за лечение50,00 лв.
Първичен преглед и изготвяне на план за лечение на
дете
30,00 лв.