Какво е Зъболандия?

Избрахме името Зъболандия, защото то носи чистота и магичност като в детска вълшебна приказка. Такова е и мястото – с внимателно подбрани чисти и безвредни лечебни средства и дезинфектанти. новаторско отношение към хората и уважение към природата, с цялостен холистичен подход, в една спокойна и уютна среда. Тук подкрепяме естествените способности на тялото да се самолекува.

Защо Здравница?

Кое смятате, че звучи по-подходящо за лечебния процес? Да ни наричат болни и да посещаваме болници, или да се наричаме Здравци и да посещаваме Здравници? Ето как незабележимо думите, заложени в обществото действат.

Мястото за излекуване е необходимо да носи заряда на желания резултат, т. е. оздравяването. След като болестта е загуба на чувството на любов към самите нас, само едно място, което излъчва любов, приемане, доброта и подкрепа може да помогне. Обратното е засилването на чувствата на страх, тревожност, неяснота, студенина и дистанция, които още повече объркват лекуващия се и го задържат в състоянието на болест.

Всичко насочено към чистотата и яснотата е стъпка напред към излекуването. Лечението е активно действие на осъзнаване от страна на Здравците, за причините в тях самите за възникване на болестта, преди всичко на духовно ниво. Здравницата е кътчето, където да намерим това, което сме изгубили и е място от едно по-високо измерение на обикновеното общуване и лечение.

Зъболандия е зъболечебница:

  • без алдехиди
  • без феноли
  • без антибиотици и кортикостероиди
  • без арсен
  • без токсични консерванти
  • без дразнещи дезинфектанти

Профилактика

Препоръчваме средства и методи, които взаимстваме от природата. Това са екологично чисти и био продукти за хигиена. Насърчаваме здравословното некариесогенно хранене. В причинно – следствената връзка на всяко едно заболяване отчитаме и емоционално – психичното взаимодействие с околната среда. Търсим духовната гледна точка за възникването на процесите, тъй като зъбите са една микрокарта на всичко, което настъпва в нас.

Зъболечение

Използваме съвременни методи и средства, които са подбрани с цел безвредност, но и ефективност. Ние разчитаме на доброто почистване с подходяща техника и цялостно (холистично) отстраняване на причините, Именно това щадящо лечение прави Зъболандия подходяща за бременни, деца и хора, за които здравословния начин на живот е приоритет.

Отношение

Взаимоотношенията с нашите Здравци са на доверие, топлота и разбиране, което има успокяващ ефект. Затова мястото е подходящо за хора, които изпитват безпокойство от посещение при зъболекар. Ние прилагаме ненасилствен подход при лечението на деца, като така оформяме тяхното доверие, поддържайки добра комуникация.Тъй като в основата на доброто здраве, стои правилното взаимодействие и общуване, сме създали среда, която да е благоприятна за това.